fbpx

Duurzaam ondernemen

 

LFE gelooft in het belang van MVO en dit is één van de bouwstenen van onze huidige strategie.
Stakeholders zoals klanten en leveranciers maar meer en meer ook jong talent, die wij aan onze organisatie willen binden, vereisen dit van ons. Sinds 2017 zijn wij aangesloten bij MVO Nederland.

Waar staan we nu?

 

De afgelopen jaren zijn we ons in het kader van MVO gaan concentreren op de aspecten, Milieu, Mensen en de gemeenschap waar wij ons in bevinden, Maartensdijk.

Wat betreft Milieu hebben wij de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om ons bedrijf en de manier waarop we werken, te verduurzamen. Deze initiatieven variëren van het overstappen op groene energie en energie besparende aanpassingen van ons pand, tot initiatieven om onze supply chain milieuvriendelijker te maken.

Uiteraard –zoals ook wettelijk is vastgelegd in de Energiewet- kiezen wij bij iedere investering voor de meest energie-zuinige mogelijkheid.

Onze Mensen maken het verschil, en wij zijn er rotsvast van overtuigd dat wanneer je goed voor je mensen zorgt, zij goed voor het bedrijf zorgen. Wij hebben samen een cultuur gecreëerd waarin mensen gestimuleerd en erkend worden. Onze vijf kernwaarden (Klant Centraal, Eigenaarschap, Samenwerken, Passie en Vernieuwen) vormen ons DNA en geven ons richting en energie.

Naast deze bedrijfscultuur geven we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Onze leidinggevenden geven veel aandacht aan het laten groeien van onze mensen door coaching en regelmatige feedback.

Ook aandacht voor de mensen in de wijn producerende landen vinden wij van belang. Wij hanteren actief de Terms of Engagement (door de KVNW ontwikkeld) en bezitten het Max Havelaar (fair trade) keurmerk.

Tot slot willen wij in het mooie Maartensdijk, waar ons bedrijf staat, een verschil maken. Daarom richten wij ons met onze sponsoringsbudgetten met name op activiteiten en goede doelen die in deze gemeenschap plaatsvinden. Op deze manier hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van Maartensdijk.
WAT WORDEN DE VOLGENDE STAPPEN?

MVO Nederland

 

Om deze initiatieven verder te kunnen uitbouwen hebben we als doelstelling voor 2019 concreet geformuleerd om op trede 3 van de MVO Prestatieladder gecertificeerd te raken.

De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkelingen concreet en objectief aantoonbaar en is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals de ISO 26000 en de ISO 9001. Het MVO Managementsysteem moet op elk niveau van de Prestatieladder relevante output kunnen tonen inzake het MVO beleid en MVO-doelstellingen, de prestatie op de MVO indicatoren (waarvan er 33 zijn geformuleerd) en de communicatie hierover met haar stakeholders.
Wij laten ons in dit traject bijstaan door “MVO Consultants” te Amersfoort.

 

 

Maartensdijk, november 2018

↓