Duurzaam ondernemen

 

LFE gelooft in het belang van MVO en dit is één van de bouwstenen van onze huidige strategie.
Stakeholders zoals klanten en leveranciers maar meer en meer ook jong talent, die wij aan onze organisatie willen binden, vereisen dit van ons.

Waar staan we nu?

De afgelopen jaren zijn we ons in het kader van MVO gaan concentreren op de aspecten, Milieu, Mensen en de gemeenschap waar wij ons in bevinden, Maartensdijk. Wat betreft Milieu hebben wij de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om ons bedrijf en de manier waarop we werken, te verduurzamen. Deze initiatieven variëren van het overstappen op groene energie en energie besparende aanpassingen van ons pand, tot initiatieven om onze supply chain milieuvriendelijker te maken. Onze Mensen maken het verschil, en wij zijn er rotsvast van overtuigd dat wanneer je goed voor je mensen zorgt, zij goed voor het bedrijf zorgen. Wij hebben samen een cultuur gecreëerd waarin mensen gestimuleerd en erkend worden. Onze vijf kernwaarden (Klant Centraal, Eigenaarschap, Samenwerken, Passie en Vernieuwen) vormen ons DNA en geven ons richting en energie.

 

Naast deze bedrijfscultuur geven we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Onze leidinggevenden geven veel aandacht aan het laten groeien van onze mensen door coaching en regelmatige feedback. Ook aandacht voor de mensen in de wijn producerende landen vinden wij van belang. Wij hanteren actief de Terms of Engagement (door de KVNW ontwikkeld) en bezitten het Max Havelaar keurmerk.

 

Tot slot willen wij in het mooie Maartensdijk, waar ons bedrijf staat, een verschil maken. Daarom richten wij ons met onze sponsoringsbudgetten met name op activiteiten en goede doelen die in deze gemeenschap plaatsvinden. Op deze manier hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van Maartensdijk.

 

Om deze initiatieven verder te kunnen uitbouwen tot een volwaardig MVO beleid zijn wij inmiddels aangesloten bij MVO Nederland. We hebben daarvoor een zgn. “nul-meting” laten uitvoeren, een soort startpunt voor een door MVO Nederland ontwikkelde tool (de “prestatie ladder”) om het MVO beleid verder inhoud te geven. Begin 2017 gaan we met deze tool verder aan de slag om ons ambitie niveau te bepalen en stapsgewijs de prestatie ladder te beklimmen.

Een aantal concrete MVO initiatieven

Milieu
 • In 2014 zijn wij begonnen met het vergroenen van ons wagenpark; inmiddels is ruim een derde van ons wagenpark hybride en hebben we een tiental eigen laadpunten,
 • In 2015 hebben wij in ons magazijn van 6.000 m2 alle TL balken vervangen door LED verlichting en hebben wij bewegingsschakelaars geplaatst,
 • In 2016 laten we een groot gedeelte van het dak van ons pand isoleren,
 • Sinds 2012 zijn we volledig overgestapt op duurzame energie,
 • Wij werken uitsluitend met transporteurs die het “lean & green” certificaat hebben,
 • Wij hebben een nieuw magazijn gekozen op een locatie aan een kanaal, waardoor onze zeecontainers met (milieuvriendelijkere) binnenvaart binnen kunnen komen,
 • Wij stimuleren actief het gebruik van lichtgewicht flessen bij onze producenten,
 • Wij stimuleren actief het gebruik van omdozen die FSC gecertificeerd zijn,
 • Vanuit Nieuwe Wereld landen hebben wij de hoeveelheid energie/fles voor internationaal transport weten te reduceren door toename van bulk transport en gebruik van slipsheets bij lokale botteling.
Mensen
 • In de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt er een POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) opgesteld om zorg te dragen voor blijvende ontwikkeling van onze collega’s,
 • Wij investeren substantieel in allerlei vormen van training en coaching, van praktische trainingen op het gebied van diverse vaardigheden tot diverse HBO/vak opleidingen en van wijncursussen tot externe persoonlijke coaching,
 • Daar waar mogelijk proberen wij onze medewerkers tegemoet te komen in het bepalen van werkplek locatie en werktijden, om zo een betere balans tussen werk en privé te realiseren,
 • Onze Personeelsvereniging bestaat uit een aantal enthousiaste collega’s, die vrijwillig, maar met budget vanuit LFE, zorgen voor diverse gezellige bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen voor het hele personeel,
 • Wij steunen de WIM campagne van de KVNW die oproept tot matige alcohol consumptie,
 • Wij hanteren naar onze producenten toe de “Terms of Engagement” die de KVNW heeft ontwikkeld en die actief vraagt om respect voor mensenrechten,
 • Wij hebben sinds enige jaren het Max Havelaar keurmerk,
 • Wij zijn supporter van het “Edge of Life Fund”, een initiatief van een van onze Zuid-Afrikaanse producenten, waar we jaarlijks een bedrag per verkochte fles aan afdragen.
Maartensdijk
 • Wij sponsoren diverse lokale sport verenigingen
 • Wij sponsoren de lokale Koningsdag viering
 • Wij sponsoren de lokale Rally van Old Timers
 • Wij sponsoren diverse andere kleinere initiatieven met een geldelijke bijdrage of in natura
↓