Duurzaam ondernemen

 

LFE gelooft in het belang van MVO en dit is één van de bouwstenen van onze strategie.
Stakeholders zoals klanten en leveranciers maar meer en meer ook jong talent, die wij aan onze organisatie willen binden, vereisen dit van ons.

Waar staan we nu?

Sinds 2017 zijn wij aangesloten bij MVO Nederland en sinds 2019 zijn we gecertificeerd op trede 3 van de MVO prestatieladder.

 

MVO Nederland

 

 

De speerpunten in ons beleid zijn:

 

1. Verder verbeteren van het werkklimaat voor onze mensen
2. Verminderen energieverbruik
3. Vergroten van de recyclebare fractie in onze afvalstromen

 

 

Ad 1. Verder verbeteren van het werkklimaat voor onze mensen

 • We hebben in 2019 een Medewerkers-tevredenheidsonderzoek gedaan, waarin we onszelf een 8- gaven. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben een programma gelanceerd “Our Best Place 2 Work” waarin we elementen als Werkdruk, Communicatie, Persoonlijke Ontwikkeling, Samenwerken en Doelgerichtheid verder ter hand nemen
 • We hebben eind 2019 een onderzoek gedaan naar de behoefte van een OR. Deze behoefte was er niet, noch waren er voldoende kandidaten voor een OR. We zullen dit onderzoek jaarlijks herhalen.
 • We hebben in 2020 middels een verkiezing twee Vertrouwenspersonen aangesteld en laten hen zich hierin ontwikkelen middels cursussen.
 • N.a.v. het frequente thuiswerken hebben we thuiswerk-plek check aangeboden en faciliteren we arbo-veilige werkplekken thuis
 • We onderzoeken de mogelijkheid een laagdrempelige Bedrijfsmaatschappelijk Werker aan ons te binden

 

Ad 2. Verminderen energieverbruik

 • Mede geholpen door corona zijn onze (vlieg)reizen dit jaar fors afgenomen en maken we veel meer gebruik van digitale communicatie middelen
 • Ook het woon-werk vervoer is in 2020 fors afgenomen. Daarnaast hebben we het aandeel van elektrische auto’s in ons wagenpark wederom verhoogd.
 • We selecteren onze transporteurs o.b.v. Lean/Green
 • Diverse ludieke acties staan in de planning om ná corona uit te voeren om onze mensen bewust te maken van energie verbruik en hoe dat te verminderen

 

Ad 3. Vergroten van de recyclebare fractie in onze afvalstromen

 • We hebben de mogelijkheid gecreëerd om afval beter te scheiden via inzamelpunten binnen onze panden
 • Onze contracten met afvalverwerkers sluiten we af o.b.v. diverse afvalstromen en verwerking (plastic, papier en rest)
 • We kopen bewust recyclebare verpakkingsmaterialen mét keurmerk in
 • Overige acties staan gepland voor ná corona (o.a. verder verfijnen van afvalstromen middels gescheiden afvalbakken per afdeling)

 

MVO JAARVERSLAG

 

 

 

 

Duurzame producten nemen een steeds belangrijkere plaats in op het huidige wijnschap. Wij vinden dit vanuit MVO een relevant gegeven en stimuleren dit door naast biologische wijnen ook wijnen aan te bieden met het Terra Vitis predikaat. Bekijk voor meer informatie deze video.

 

 

Maartensdijk, september 2020

↓