16 nov Van tapijtenlegger tot wijnmaker

Een artikel in de Telegraaf (Stan Huygens Journaal) over het bezoek van Sir George Fistonich aan Nederland.

Telegraaf Villa Maria↓