Verpakkingsbeleid LFE

 

Achtergrond
Onze verpakkingen vormen een belangrijk onderdeel van de producten die wij aanbieden aan onze klanten en consumenten. Het borgt de veiligheid en kwaliteit van onze producten en geeft uiting aan onze merken. Wij zijn ons bewust dat verpakkingen een negatief effect kunnen hebben op het milieu, maar ook bijdrage aan andere maatschappelijke uitdagingen, zoals grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Onze ambitie is een maximale bijdrage te leveren aan het minimaliseren van deze effecten binnen onze mogelijkheden en binnen de kwaliteits- en veiligheidseisen die consument en handelspartners van ons verwachten.

 

Wat doen we al
Kwaliteit en voedselveiligheid staan voorop, daarom hanteren wij de EU richtlijn t.a.v. deze aspecten (EU-richtlijnen 2018-852). Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze verpakkingen zo circulair en duurzaam mogelijk zijn. We proberen hier waar mogelijk continu te verbeteren. We werken actief aan duurzame verpakkingsinitiatieven- en innovaties op het gebied van verpakkingen. Alle nieuwe, primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen die wij op de markt brengen bestaan uit een zo hoog mogelijk percentage gerecycled materiaal en voor bestaande verpakkingen proberen we blijvend dit percentage te verhogen.

 

Wat is ons streven voor de toekomst als producent. Eigen Merken en Private Label:

 

  • Glas, papier, karton en hout zijn van zo hoog mogelijk percentage gerecycled materiaal, d.w.z. minimaal 70% en met een doelstelling dit naar 100% te brengen;
  • Onze verpakkingsleveranciers werken volgens de richtlijnen van FSC en PEFC;
  • Plastic wat bestemd is voor eenmalig gebruik, zal enkel van 100% recycled materiaal zijn;
  • Het gewicht van glas, papier, karton en hout zal verder worden gereduceerd;
  • We ondersteunen initiatieven en activiteiten die als doelstelling hebben om afvalstromen beter te scheiden, sorteren en/of recyclen, zowel zelfstandig als in samenwerking binnen de branche

 

Wat is ons streven voor de toekomst als importeur. Merken die wij vertegenwoordigen:

 

  • We stimuleren onze leveranciers om hun verpakking uit een zo hoog mogelijk percentage gerecycled materiaal te laten bestaan;
  • We stimuleren onze leveranciers zoveel mogelijk verpakkingen te gebruiken die 100% recyclebaar zijn en daar waar nog niet mogelijk stimuleren wij ze om te zoeken naar recyclebare alternatieven;
  • Het stimuleren om ook aan producentzijde het volume plastic te verminderen;
  • We stimuleren onze leveranciers om het gewicht van hun verpakkingen verder te reduceren;
  • We stimuleren onze leveranciers in het land van vestiging ook initiatieven en activiteiten te ondersteunen die als doelstelling hebben om afvalstromen beter te scheiden, sorteren en/of recyclen
↓