18 nov LFE MVO TREDE 3 GECERTIFICEERD!

Als eerste Nederlandse wijnbedrijf hebben wij vorige maand het certificaat van MVO Nederland prestatieladder Niveau 3 in ontvangst mogen nemen!

Wij zijn trots op ons MVO-team, dat het afgelopen jaar enthousiast bezig is geweest met diverse MVO thema’s en in nauwe samenwerking met diverse stakeholders onze doelstellingen voor de komende jaren heeft bepaald.
De nadruk zal hierbij liggen op: Werkomgeving, Energieverbruik verminderen en Recyclebare fractie afval vergroten.

De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkelingen concreet en objectief aantoonbaar en is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals de ISO 26000 en de ISO 9001. Het MVO Managementsysteem moet op elk niveau van de Prestatieladder relevante output kunnen tonen inzake het MVO beleid en MVO-doelstellingen, de prestatie op de MVO indicatoren en de communicatie hierover met haar stakeholders.↓