09 jul JAARLIJKSE IFS HER CERTIFICERING ZEER SUCCESVOL AFGEROND DOOR LFE

Op 17 en 18 juni heeft LFE een audit voor IFS ondergaan.
Mede door aanscherping van bepaalde procedures en selectiecriteria, heeft de auditor op alle onderdelen een higher level score certificering afgegeven aan LFE.
Zowel IFS Logistics voor alle transportactiviteiten en beide magazijn, als IFS Broker zijn hiermee op het hoogste niveau gecertificeerd. Daar zijn we natuurlijk super trots op.

IFS Broker richt zich vooral op de handelsfunctie van LFE. Algemene bedrijfsvoering, monitoring van producent en product, personeelstraining en kwaliteit zijn hierbij van groot belang. Deze norm ondervangt het eventuele gat in de keten tussen productie en distributie.

IFS Logistics is vooral geconcentreerd op warehousing en transport. Denk hierbij aan een schone en veilige omgeving, monitoren leveranciers van diensten en transport, goede toegangscontrole, traceerbaarheid van producten en personeelstraining.

IFS is erkend door het GFSI (Global Food Safety Initiative) en staat gelijk aan BRC (British Retail Consortium).↓